Ca Vell protagonitza un esplèndid "Decadents"

Decadents és un projecte autoproduit per Ca Vell, i ha estat mereixedor d’una beca KREAS atorgada per l’ajuntament de Girona l’any 2013. Aquest treball pretén reivindicar el moviment Decadentista, la seva repercussió en Terres catalanes -concretament a Girona-, i l’empremta que ha deixat en artistes coetanis o no d’aquest corrent. Vol reivindicar la cabuda del decadentisme dins panorama cultural actual deixant entreveure cert paral·lelisme entre la conjuntura social i política de finals del segle XIX -moment en que apareix el decadentisme- i la actual. Pretén ressuscitar el decadentisme i descobrir les fondes entranyes d’aquest: univers nebulós i esplèndid, caòtic i radiant, prosaic i sublim, sensualista i místic, refinat i bàrbar, modernista i medieval.(S. Rusiñol). El projecte se sustenta en l’adaptació i musicació de 6 escrits de tradició decadentista. Els autors escollits han estat; J.M. Roviralta, Josep Carner, Miquel de Palol, Rafael Masó, Apel·les Mestres i Charles Baudelaire (per ordre d’aparició en el cd) Físicament es presenta en un digipack que conté un cd amb 6 temes i un llibret de 20 pàg. on s’hi pot trobar la justificació del projecte, una breu introducció al decadentisme i un comentari sobre l’autor de cada escrit, així com la lletra adaptada. Ha estat enregistrat a Girona entre juliol i octubre de 2013, amb l’assessorament i producció musical de Santos Garcia. Mesclat i masteritzat als estudis de La Marfà de Girona pel mateix Santos Garcia. El disseny, il·lustració i maquetació han anat a càrrec de Cesc Pujol. L’assessorament en temes filològics i decadentistes, així com els escrits del llibret, son gentilesa de Carles Turat. Cal fer esment especial a la participació de La Maria Rosa -veus i teclats- en l’enregistrament del cd.