Auxili i Kontaminació Akústika primeres confirmacions del GanxoRock